By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Life

Life

Life е едно от последните съвместни издания на National Geographic Learning и Cengage Learning. Вълнуваща, атрактивна, интересна, достъпна и актуална учебна система в шест нива А1, А2, B1, B1+, B2, C1 (Beginner - Advanced), която превръща обучението по английски език в забавно пътешествие по света с покоряващите картини, статии и видеозаписи, ангажиращи вниманието на учениците от пръв поглед.

Учебното съдържание е практически насочено и помага на учениците да развиват своите езикови знания и умения чрез конкретни комуникативни задачи от реалния живот. Лексиката е представена тематично, като се поставя допълнителен акцент върху ключови думи и формиране на думи в секциите Word focus и Word building. Граматиката е в две части във всеки урок, като се използва дедуктивен подход. Life предоставя много упражнения в учебника, учебната тетрадка, учителското ръководство и online материали,което дава възможност на учениците да развиват и уменията си за писане. Авторите предлагат  примерен текст и упражнения, които постепенно и неусетно водят учениците до изпълнение на дадена писмена задача.  Към учебната тетрадка учениците получават безплатно два Audio диска с материали за упражненията за слушане.  Към всеки урок има видеозапис на National Geographic по изучаваната тема, който позволява на учителя максимално да доближи уроците до реални житейски ситуации. Учениците получават безплатно към учебника DVD с тези записи.

Компоненти на учебна езикова система  life:

За ученици:

  • Student’s Book + DVD
  • Workbook + 2 Audio CD
  •  E-Book

За учители:

  • Teacher’s Book + Class Audio CD – насоки, допълнителни комуникативни упражнения и тестове
  • ExamView CD-ROM - позволява на учителя сам да състави различни варианти на тест на хартия или в електронен вариант
  • Interactive Whiteboard CD-ROM