By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Hooray Let's play

Hooray Let's play

Hooray! Let’s play!  е атрактивна и иновативна учебна система в три нива (Starter; Level A; Level B)  за най-малките, която предлага много забавни  и стимулиращи занимания. Учебникът е подходящ за предбуквения период на обучение по чужд език: детски градини, подготвителни групи, начално училище. 

         Hooray! Let’s play!  използва уникален мултисензорен подход, който развива мисленето и социалните умения на децата. Заедно с очарователните герои: пандата Питър, зайчето Роузи, крокодила Кони и костенурката Том, техните забавни игри, истории, песни и стихчета децата ще учат английски език по лесен и естествен начин. Учебникът е изграден от 6 тематично структурирани учебни единици с по 6 урока, които развиват когнитивните и сензомоторни умения на децата чрез оцветяване, свързване, рисуване, сортиране и др. Всяка страница от учебника е придружена от описание на задачите, текстове на песните, стихчетата или историите, което позволява на родителите да проследяват развитието на учебния процес и езиковите умения на своите деца. В помощ на учителя, авторите на учебника предлагат както обичайните материали с методическото ръководство, така и учебник за интерактивна дъска, DVD с анимационни филмчета с героите от учебника. Teacher Training Video е най–новото и модерно помагало за учителя, в което авторите на учебника дават практически съвети или демонстрират в кратки филмчета различни начини за преподаване на английски език на малки деца.