MIt Uns B2.1 Kursbuch

Учебната система за младежи с езикови знания по немски извежда обучаемите до езиково ниво, на което те могат да се изразяват самостоятелно и диференцирано и ги подготвя за изпитите на различните нива от европейската езикова рамка. Тя включва нивата В1+ до С1, като повтаря, задълбочава и надгражда лексикални и граматични единици.

Темите са представени от протагонисти-младежи от немскоезичното пространство, които говорят за себе си, за своите интереси и опит. Автентичните текстове съдържат актуална информация за  живота на младежите в Германия, за навиците им и начина им на поведение. Тематичното и текстово многообразие събужда интереса на обучаемите, позволява идентификация или дистанциране, мотивира и увлича. След всеки  модул уроци има допълнителни материали  с литературни текстове и странознание, които обогатяват и разширяват знанията на младежите. Включено е и приложение с текстове и упражнения в отделни тематични области, съгласувани с утвърдената от МОН учебна програма.

 

Учебната система Mit uns предлага следните компоненти:

 

Учебник с възможност за допълнителни интерактивни упражнения на сайта на издателството

· Работна тетрадка с интегрирано CD с текстове  за слушане

· Аудиодиск с текстовете към учебника

· Ръководство за учителя

· Дигитален учебник с интегрирани аудиофайлове и интерактивни упражнения за учебни платформи

MIt Uns B2.1 Kursbuch

  • Publisher: Hueber
  • ISBN: 9786197417470
  • Availability: In Stock
  • 22.56 лева
  • Ex Tax: 22.56 лева