By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Spotlight on First (FCE)

Spotlight on First (FCE)

Spotlight on FCE е всеобхватен курс на обучение по английски език за подготовка за изпита FCE (Intermediate - Upper-Intermediate)/ B1- B2, който   изгражда и затвърждава съществени знания и умения по граматиката, лексиката и комуникативните умения за отлично представяне на изпитите. Учебникът може да бъде успешно използван  в 9 и 10 клас в училищата със засилено изучаване на английски език, както и в профилираните паралелки с английски като първи чужд език. Богато разнообразие от печатни, аудио и онлайн материали осигуряват трайни познания и  подготовка за отделните компоненти на изпита: Speaking, Reading, Writing, Listening.

Show:
Sort By: